Articles

The list of articles, whether published or unpublished

Authors Article title Published at Post date
Neguţ, Silviu Euroregiunile - un pas necesar pentru integrarea europeană 2003/06/01 2014/06/26
Neacşu, Marius Cristian Imaginea Urbană. O nouă dimensiune în organizarea spaţiului urban. 2003/06/01 2014/06/26
Mureşan, Maria Tranziţie şi modernitate-dimensiuni contemporane Câteva reflecţii. 2003/06/01 2014/06/26
Miclăuş, Paul Gabriel Noua legislaţie eplicabilă pieţei de capital din România 2003/06/01 2014/06/26
Jora, Octavian Dragomir Libertate economică şi deschidere internaţională. Experienţe româneşti 2003/06/01 2014/06/26
Joldeş, Cosmin Analiza strategică a firmei în contextul internaţionalizării 2003/06/01 2014/06/26
Ionescu, Anca Premisele şi obiectivele strategiei de dezvoltare a industriei petroliere din România 2003/06/01 2014/06/26
Hurduzeu, Gheorghe Liberalizarea pieţei financiare din România în condiţiile aderării la UE 2003/06/01 2014/06/26
Grigore, Liliana România la confluenţa dintre UE şi NATO 2003/06/01 2014/06/26
Ghiga, Oana Aspects of the fiscal policy in the European Union 2003/06/01 2014/06/26
Miron, Dumitru Provocări pentru companii şi leaderi în condiţiile mediului european de afaceri 2003/06/01 2014/06/26
Drăgan, Gabriela Politica comunitară a ajutoarelor de stat între constrângeri şi oportunităţi 2003/06/01 2014/06/26
Diaconescu, Mirela Comerţul exterior românesc în contextul integrării economice europene 2003/06/01 2014/06/26
Cojanu, Valentin Some Factual Observations on the Interdependence between International Financial Flows and the World Trading System 2003/06/01 2014/06/26
Bari, Ioan Strategia energetică naţională-factor fundamental al dezvoltării economice 2003/06/01 2014/06/26
Bal, Ana Teorii economice privind tranziţia pentru ţările fost - comuniste. 2003/06/01 2014/06/26
Velcu, Oana An Investigation of ERP Implementation Experiences in Finland 2004/12/01 2014/06/26
Constantin, Toma Romanian Insurance Market in Transition 2004/12/01 2014/06/26
Roman, Monica Mihaela Spatial Differences in Time Use Patterns in Romania 2004/12/01 2014/06/26
Nicolescu, Luminita Lesson of Supporting Small and Medium Size Companie's Export. The Cases of Three European Countries 2004/12/01 2014/06/26

Pages