Articles

The list of articles, whether published or unpublished

Authors Article title Published at Post date
Korka, Mihai Experiencing Corporate Social Responsibility in Romania 2004/12/01 2014/06/26
Imbrescu, Ion Some Aspects of Interaction Between Economy, Society, Policy and Culture in The Perspectives of The Knowledge Society 2004/12/01 2014/06/26
Drăgan, Gabriela New Member States and the Structural Funds. Assessment of the Management Capacity 2004/12/01 2014/06/26
Barbu, Andreea Mihaela Cultural Differences and Their influence in Marketing Communication 2004/12/01 2014/06/26
Voicu, Iulia Guvernarea mondială : coşmar sau realitate? 2005/03/01 2014/06/26
Vlad, Liviu Bogdan Tranziţia de la armata modernă la armata postmodernă. Implicaţiile tehnologiei militare 2005/03/01 2014/06/26
Săgeată, Marcela Dificultăţi de ordin cultural în cadrul negocierilor privind implementarea companiilor transnaţionale în spaţiul islamic 2005/03/01 2014/06/26
Neguţ, Silviu Introducere în geopolitică 2005/03/01 2014/06/26
Neacşu, Marius Cristian Conflictele lumii - analiză secvenţială a sistemului geopolitic mondial la începutul mileniului III- Studiu de caz:... 2005/03/01 2014/06/26
Mateescu, Alexandra Uniunea Europeană în context geopolitic 2005/03/01 2014/06/26
Maican, Ovidiu Horia Geopolitică şi narcoterorism 2005/03/01 2014/06/25
Locusteanu, Adrian Iran, poarta sudică spre inima lumii - miza unui echilibru regional fragil 2005/03/01 2014/06/25
Ioniţă, Carmen Triunghiul de forţe al secolului XXI:Washington- Beijing- Moscova 2005/03/01 2014/06/25
Dimitriu, Maria Irina China, un model atipic de putere 2005/03/01 2014/06/25
Cucu, Irina Evoluţie şi tendinţe în dezvoltarea Uniunii Europene 2005/03/01 2014/06/25
Cojanu, Valentin Amintiri şi reflecţii contabile 2009/09/01 2014/06/10
Săvoiu, Gheorghe The Concept of Structured and Restricted Marketing as a Form of Response to the Current Global Crisis. The Impact of... 2009/09/01 2014/06/10
Jora, Octavian Dragomir Austro-libertarianismul şi teza că jus naturalis e unicul cenzor raţional al legii , nu „ eficienţa ” 2009/09/01 2014/06/10
Muşetescu, Adina O evaluare a abuzului de poziţie dominantă în politica europeană în domeniul concurenţei: relevanţa cazului Microsoft 2009/09/01 2014/06/10
Iamandi, Irina Eugenia Addressing Socially Responsible Investments through Alternative Risk Transfer Solutions at International Level 2009/09/01 2014/06/10

Pages