Impactul procesului de aderare asupra ajutorului de stat în România: condiţionalitatea impusă de integrarea în Piaţa Unică

Authors: 
Muşetescu, Radu
Păun, Cristian
Topan, Vlad
Jora, Octavian Dragomir
Publication date: 
2007/12/01
Abstract: 
Prezenta lucrare argumentează că procesul de integrare al României în Uniunea Europeană a modificat în mod fundamental natura şi instrumentele intervenţionismului public. Dincolo de preluarea acquis-ului comunitar, respectiv a cadrului legislativ de ansamblu, integrarea a modificat şi mecanismele specifice de guvernanţă, de la structura instituţională până la politicile specifice implementate de către autorităţile publice.În cazul României, adoptarea în bloc a acestui pachet a avut un efect care poate fi apreciat de liberalizare. Legislaţia în domeniul ajutorului de stat a cenzurat abilitatea de a interveni arbitrar în economie. Confruntate cu spectrul momentului integrării, atitudinea autorităţilor publice faţă de ajutorul de stat s-a modificat notabil.
Full text PDF file: